nutifood
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
NHẬN VOUCHER
ÁP DỤNG CHO
HÓA ĐƠN 500k VNĐ
SẢN PHẨM VARNA
ÁP DỤNG CHO
HÓA ĐƠN 300K VNĐ
SẢN PHẨM SỮA NƯỚC, SỮA CHUA
ÁP DỤNG CHO
HÓA ĐƠN 300K VNĐ
SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT, CAFE
TƯ VẤN BMI VÀ
DINH DƯỠNG
VỚI CHUYÊN GIA
TRỊ GIÁ 30K
ÁP DỤNG CHO
1500 KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN
Bước 1: NHẬP THÔNG TIN
Truy cập vào website: khuyenmai.nutifood.com.vn điền đầy đủ thông tin để nhận voucher
Bước 2: LƯU MÃ VOUCHER
Chụp màn hình lưu lại các mã voucher được tặng, hoặc truy cập khuyenmai.nutifood.com.vn/#tracuu để tra cứu lại cấc mã voucher được tặng
Bước 3: SỬ DỤNG MÃ VOUCHER
Sử dụng mã voucher tại hệ thống cửa hàng Nutifood Ngôi Nhà Dinh Dưỡng
NutiFood